phoneנשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה: 050-6242516

טיפול זוגי קצר מועד

"איך זה קרה שאנחנו צריכים ללכת לטיפול זוג??"

"למי בכלל הולכים? ליועץ נישואין ? ליועץ זוגי?  למטפל זוגי ?"

"איפה נערך הטיפול הזה? בחיפה ? בצפון?"

שאלות כאלו ודומות להן מתרוצצות בליבם של זוגות רבים המוצאים את עצמם נתקלים בקשיים שונים  ומחליטים "לטפל בזוגיות" או ללכת ליועץ או מטפל זוג יאבל למעשה לא ברור להם במה מדובר ,איפה  ובמה זה כרוך.

בצפון ובחיפה פועלת עירית שמיר ברץ שהיא מטפלת זוגית ויועצת זוגית ופסיכותרפיסטית המטפלת בגישה של טיפול זוגי קצר מועד.

טיפול זוגי קצר מועד – מהי גישה זו?

מדובר בטיפול זוגי קצר מועד או ייעוץ זוגי המתמקד  בחיפוש והגדרת "הקילקול" שחל ביחסי הזוג  והוא זה שגורם למעגל הולך ומתרחב של קשיים ובעיות בכל תחומי החיים של הזוג.

גישה זו של טיפול ממוקד קצר מועד היא גישה שוויונית  והדדית  ובה המטפל משתף בידע ובהבנה ההולכת ונבנית במהלך המפגשים את בני הזוג ובניגוד לטיפולים הקלאסיים בהם המטפל הוא בחזקת יודע כל ,בגישה זו יש דגש על למידה הדדית ופיתוח הבנה משותף כאשר המטפל מחלק עם בני הזוג את מחשבותיו ותובנותיו המקצועיים ודן ובוחן אותם כחלק מהתהליך הטיפולי המתרחש ביחד בחדר.

מדוע הטיפול נקרא טיפול זוגי קצר מועד?

הגישה שכאמור שמה במרכז את בני הזוג וצרכיהם ,נותנת משקל רב לצורך במיידיות  של התוצאות  ולכן ,היא חרטה על דיגלה את ההבטחה לתהליך קצר מועד וממוקד בבעיה שבגינה הגיעו בני הזוג לטיפול.

מדוע עירית שמיר ברץ שהינה יועצת  זוגית ויועצת  נישואין הפועלת בחיפה ובצפון עוסקת דווקא בגישה זו?

עירית מסבירה: " בחרתי בגישה זו לייעוץ לנישואין וגם לייעוץ להורים מאחר והיא נראית לי מתאימה  כאשר  הזוג חש צורך בייעוץ זוגי : ייעוץ הינו תהליך המאופיין בפניה להיגיון ולקוגניציה   ורואה בלימוד ובפיתוח ההבנה מנועים עיקריים בתהליך השינוי .

ומוסיפה עירית ומסבירה:

ייעוץ או טיפול זוגי קצר מועד מתאים לדעתי  באופן מיוחד לתנאים של תושבי הצפון שבמקרים רבים מגיעים ממרחק גדול לפגישות ותהליך ארוך ממושך ויקר עלול להיות בלתי מעשי עבורם. גם לתושבי חיפה ,לזוגות צעירים  או להורים לילדים קטנים הזקוקים לייעוץ או להדרכה שיטה זו עדיפה בשל היותה קצרה ועניינית ולכן זולה  וידידותית יותר מתהליך ארוך וממושך שהתוצאות שלו עשויות להיות מורגשות אחרי זמן ארוך יותר.